No products in the cart.

No products in the cart.

Matična mliječ

Matična mliječ je lučevina medonosnih pčela koja se koristi kao hrana ličinki. Luči se iz hipofaringealnih žlijezdi u glavama mladih radilica, te se koristi (s ostalim supstancama) za hranjenje ličinaka u koloniji. Matična mliječ se proizvodi u stimulirajućim kolonijama s pomičnim okvirima košnicama za proizvodnju matica. Matična mliječ se sakuplja sa svake individualne matičine stanice (saće) kada su matičine ličinke stare oko četiri dana. Ona se sakuplja iz matičnih stanica jer su one jedine stanice u kojima su velike količine deponirane; kada se ličinke koje će odrasti u radilice hrane matičnom mliječi, onda se njima hrane direktno, tako da je one konzumiraju kako se proizvodi, dok se stanice ličinaka koje će odrasti u matice “skladište” s matičnom mliječi puno brže nego što je ličinke mogu konzumirati..