No products in the cart.

No products in the cart.

Uvjeti poslovanja

Uvjeti poslovanja

1. Korištenje i izmjene

Ovi opći uvjeti odnose se na korištenje „beele.ba“ Internet prodavaonice isključivo na području Bosne I Hercegovine.

Usluge „beele.ba“ Internet prodavaonice dostupne su na internetskim stranicama https://www.beele.ba, dalje u tekstu Beele.

Vlasnik brenda Beele je: 

OPG BILE VL. TOMISLAV IVIĆ

Obrt za: Uzgoj pčela, proizvodnja meda i voska

Zlosela 7, 80 320 Kupres, Bosna I Hercegovina

ID Broj: 4381461650005

Web stranica kao i ostale usluge Beele web trgovine (kupnja putem Beele web trgovine uz dostavu) mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema niže navedenim Općim uvjetima i pravilima.

Korištenjem Beele web trgovine obvezujete se poštivati niže navedene Opće uvjete i pravila. Ako se ne slažete s Općim uvjetima i pravilima korištenja Beele web trgovine, molimo Vas nemojte koristiti web stranice www.beele.ba.

Opći uvjeti i pravila Beele web trgovine podložni su promjenama u bilo kojem trenutku, zbog toga bi stranice s Općim uvjetima i pravilima korištenja Beele web trgovine trebali posjetiti kod svake posjete web stranicama Beele. Ako web stranice Beele nastavite koristiti nakon što su izmijenjeni Opći uvjeti i pravila korištenja, smatra se da ste suglasni s novim Općim uvjetima i pravilima korištenja Beele web trgovine. Beele neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena web sadržaja.

2. Uvjeti kupnje

Ovim se Općim uvjetima i pravilima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacije proizvoda koji su ponuđeni na ovim stranicama. Postupak te uvjeti kupnje/prodaje robe putem Beele web trgovine definirani su kroz sljedeće etape:

 • 1. Naručivanje
 • 2. Plaćanje
 • 3. Otprema (dostava)
 • 4. Preuzimanje
 • 5. Povrat/reklamacija

Kupcem se smatra svaka fizička ili pravna osoba koja se registrira na stranice Beele web trgovine te elektroničkim putem naruči barem jedan proizvod.

Sve cijene izražene su u BiH (KM) valuti, i ne uključuju PDV (nismo u sustavu PDV-a). Artikli se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja bez obzira na datum isporuke.

Beele zadržava pravo neisporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja na zlouporabu.

2.1. Registracija

Da biste se registrirali ili koristili usluge Beele web trgovine, morate imati najmanje 18 godina. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Ukoliko dođe do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije ili kupnje, molimo Vas da u čim skorijem roku ažurirate Vaš korisnički račun u Beele korisničkom računu u rubrici „Moj korisnički račun“. Naručitelj tj. kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupnje artikala.

Sukladno zakonskim ograničenjima, vezano uz dob za kupnju alkoholnih pića, kupac snosi odgovornost da će punoljetna osoba preuzeti narudžbu. Naručitelj tj. kupac odgovara za ispravnost svih unesenih podataka prilikom kupnje artikala.

2.2. Naručivanje robe

Proizvodi se naručuju elektroničkim putem. Pritiskom gumba “Dodaj u košaricu”, odabrani proizvod se dodaje u potrošačku košaricu. Proizvodi se smatraju naručenim u trenutku kada kupac prođe cijeli Proces „Naplate“ (checkout procedura) koji se sastoji od 3 koraka: 

 • Prijava ili unos adresa računa te podataka za dostavu, 
 • Odabir načina plaćanja, načina dostave i potvrda prihvaćanja uvjeta poslovanja
 • Potvrda narudžbe.

Na e-mail kojim ste se registrirali kao kupac dobiti ćete potvrdu da je narudžba zaprimljena od strane Beele web trgovine. Ukoliko ne dobijete ovakvu poruku, molimo Vas da provjerite da li se artikli nalaze u Vašoj košarici nakon prijave na stranici Beele te ponovite proces naručivanja.

Beele obvezuje se isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama iz koje se dostavlja na kućnu adresu. Ukoliko Beele nije u mogućnosti isporučiti bilo koji od naručenih proizvoda, kontaktirati će kupca e-mailom po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naručenog proizvoda.

Slike proizvoda na Beele Internet prodavaonici su ilustrativne prirode te slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda.

Beele će nastojati na web stranicama Beele objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

2.3. Plaćanje robe

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti Beele putem transakcijskog računa.

2.4. Otprema (dostava) robe

Naručena roba biti će složena na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prije preuzimanja pošiljku provjeriti, a eventualna vidljiva oštećenja odmah prijaviti te odbiti primiti oštećenu pošiljku.

2.5. Preuzimanje narudžbe

Narudžbe dostavljamo na kućnu adresu kupca putem vlastite dostavne službe ili putem komercijalnih kurirskih službi. Rok za uručenje narudžbi iznosi 3 dana od dana narudžbe. U rokove za uručenje ne računaju se:

 • 1. dan prijema narudžbe;
 • 2. vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese 
 • 3. vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu nastalog bez krivnje OPG Bile, obrt za pčelarstvo
 • 4. neradni dani i dani kada se ne obavlja dostava Beele narudžbi.

2.6. Povrat/Reklamacija robe

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:

– isporuka robe koja nije naručena,
– isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu.
– robi je istekao rok trajanja prije nego je dostavljena

Za svaku reklamaciju treba biti priložen originalni račun.

U slučaju povrata/reklamacije robe kupac je dužan uputiti pisanu reklamaciju trgovcu putem putem elektroničke pošte na e-mail adresu info@beele.ba

2.7. Odgovornost za materijalne nedostake

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i trgovca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka bez odgađanja, a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.

Kao prodavatelj ne odgovaramo za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari.

3. Jednostrani raskid ugovora

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte.

3.1. Rok za jednostrani raskid ugovora

Rok za jednostrani raskid ugovora iznosi 14 dana od dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

3.2. Povrat uplaćenog iznosa

U slučaju jednostranog raskida Ugovora, izvršit ćemo povrat novca koji smo primili od krajnjeg korisnika, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je krajnji korisnik izvršio uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

3.3. Povrat robe

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kad ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. 

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama.

3.4. Troškovi povrata robe 

Troškove povrata robe krajnji korisnik obavezan je snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Krajnji korisnik može se obratiti na email adresu info@beele.ba radi pribavljanja obavijesti o načinu vraćanja proizvoda.

3.5. Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe

Krajnji korisnik je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Pravo na jednostrani raskid ugovora isključeno je u slučajevima navedenima člankom 00 Zakona o zaštiti potrošača. Cjelovite informacije vezane uz pravo kupaca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na linku Zakon o zaštiti potrošača.

4. Pisani prigovor

Pisani prigovor možete poslati:

 • putem elektroničke pošte na email adresu: info@beele.ba

5. Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Registracijom i kupnjom kao gost (bez registracije) na Beele Internet prodavaonici dajem suglasnost da Beele prikuplja i obrađuje moje osobne podatke navedene u registracijskoj formi te podatke o mojim narudžbama.

Spomenutu suglasnost za obradu podataka dajem u svrhe upoznavanja Beele s mojim kupovnim navikama, kao i u informativne svrhe te svrhe promidžbe usluga i proizvoda Beele za sve vrijeme trajanja moje registracije, kao i za ostale promidžbene potrebe pružatelja usluga.

Upoznat sam s pravom da u svakom trenutku mogu u cijelosti povući ovu izjavu o suglasnosti. Povlačenjem izjave o suglasnosti u cijelosti će prestati obrada mojih podataka kao i moja registracija u Beele Internet prodavaonici.

Upoznat sam i s pravom da u svakom trenutku mogu i djelomično povući ovu izjavu o suglasnosti za obradu podataka (odjava s newslettera – u promotivne svrhe).

Kupac može na vlastiti zahtjev zatražiti brisanje svojih osobnih podataka iz baze Beele Internet prodavaonice telefonskim putem ili putem e-maila.

Beele Internet prodavaonica koristi „cookie“ isključivo kao identifikator sesije, odnosno „cookie“ sadrži tzv. ‘session id’, kako bi se osiguralo da tijekom trajanja sesije webshop prepoznaje i pamti korisnikov preglednik (browser), a samim time i korisnika te na taj način omogući kupnju.

Više o “cookie” programima saznajte ovdje.

5. Sigurnost i zaštita podataka

Prilikom registracije u Beele Internet prodavaonicu bit ćete dužni kreirati lozinku koju morate zadržati samo za sebe i ne dijeliti je s drugim osobama. Odgovorni ste za sve akcije i narudžbe koje su naručene pod Vašim korisničkim računom. Ako znate ili sumnjate da još netko zna Vašu lozinku, ljubazno Vas molimo da nas kontaktirate putem e-maila. Krajnji korisnik može se obratiti na email adresu info@beele.ba, a kako bismo Vam dali upute za izmjenu Vaše lozinke.

Ukoliko postoji bilo kakva sumnja da postoji propust u sigurnosti, Beele ima pravo od Vas tražiti da promijenite lozinku ili može blokirati Vaš korisnički račun.

6. Vanjske usluge

Usluge koje Vam pruža Beele Internet prodavaonica ne uključuju troškove koje snosite koristeći računalnu opremu i drugu elektroničku opremu (elektroničke uređaje) te usluge za pristup našim stranicama. Beele nije odgovoran za troškove telefona, podatkovnog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe ili pregledavanja/pretraživanja i korištenja web stranica Beele web trgovine.

7. Intelektualno vlasništvo

Sadržaj Beele Internet prodavaonice je zaštićen i Beele ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korištenje. Za svako komercijalno korištenje sadržaja na stranicama Beele Internet prodavaonice morate prethodno kontaktirati Beele putem e-mail adrese info@beele.ba .

8. Dostupnost Beele prodavaonice

Iako Vam Beele nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Beele ne može garantirati da će usluge na Beele Internet prodavaonici odgovarati Vašim potrebama.

Pristup na internetske stranice Beele Internet prodavaonice ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

9. Povezane internet stranice

Web stranica Beele prodavaonice uključuje linkove na druge internet stranice, materijali na tim stranicama su izvan kontrole Beele trgovine, korisnici na njih pristupaju na vlastitu odgovornost i rizik te stoga Beele nije odgovorna za sadržaj na tim stranicama.